introversie

INTROVERSIE

Herken jij je hierin?

 • Je voelt je ongemakkelijk bij mensen die je niet kent.
 • In gezelschap van mensen die een ‘hogere’ functie hebben dan jij voel je je geïntimideerd en durf je niks te zeggen, bang het verkeerde te zeggen.
 • Je hebt moeite om in vergaderingen je steentje bij te dragen. Vaak schiet je achteraf te binnen wat je had moeten zeggen.
 • Je weet niet wat je precies moet zeggen over jezelf in het voorstelrondje. Het liefst sla je je beurt over.
 • Je weet vaak niet wat er van je verwacht wordt, waardoor je gespannen raakt.
 • Wanneer je plotseling iets gevraagd wordt, voel je je overvallen en klap je dicht.
 • Je ziet altijd enorm op tegen een presentatie geven. Als het even kan, probeer je eronder uit te komen.
 • Het koetjes-kalfjes-gesprek bij de koffieautomaat vind je moeilijk te beginnen. Dus houd je je mond en zien mensen je als niet sociaal, misschien wel stug.
 • Je denkt dat je ideeën niet goed of slim genoeg zijn. Anders hadden anderen ze toch al geopperd?
 • Je mist overtuigingskracht, mensen gaan niet mee in jouw mening of idee. Even later zegt een ander hetzelfde en diegene krijgt wel gehoor!
 • Je snapt niet waarom anderen niet gevoelig zijn voor jouw argumenten. Je hebt er echt goed over nagedacht!

Als je je in de meeste van deze voorbeelden van werksituaties herkent, is de kans groot dat je een introverte persoonlijkheid hebt. Ik hoop dat je ondanks de struggels blij bent met je introversie, dat je blij bent met jezelf en hoe je je leven leidt. En als dat niet het geval is, dan hoop ik dat deze pagina en deze website een klein zaadje plant. Het begin van zelfacceptatie en -waardering. Dan wordt jouw wereld een beetje mooier.

Goed, even terug naar de basis.

Wat is introversie?

Introversie betekent letterlijk ‘naar binnen gekeerd’ in tegenstelling tot extraversie dat ‘naar buiten gekeerd’ betekent. Waarom word ik niet zo vrolijk van de term ‘naar binnen gekeerd’, terwijl ik zelf een blije introvert ben? Ik denk omdat het zo eenzelvig klinkt, weg van de buitenwereld, uit contact. Overigens word ik ook niet enthousiast van de term ‘naar buiten gekeerd’. Waar blijft dan je binnenwereld, het contact met jezelf?

Laten we deze eens proberen
Wanneer je een introverte persoonlijkheid hebt, geef je er de voorkeur aan om prikkels van de buitenwereld intern te verwerken, te laten bezinken, erover na te denken. Je bent dus niet zozeer bezig met wat er in de buitenwereld gebeurt als wel met wat dat met jou doet, welke indruk en impact heeft die buitenwereld op jou. Na dit proces kun je erover communiceren maar voor hetzelfde geld doe je dat niet.

Wanneer je een extraverte persoonlijkheid hebt, geef je er de voorkeur aan om in interactie met de buitenwereld te zijn. Je reageert direct naar buiten toe op prikkels en daarmee ben je niet zozeer bezig met de impact van de buitenwereld op jou als wel met de vraag welke impact jij hebt op de buitenwereld.

Introverten zijn gevoeliger voor prikkels dan extraverten en zitten ook sneller aan hun taks dan extraverten. Bij prikkels kun je denken aan lawaai, informatie, beelden, spanning en mensen. Harde of onverwachte geluiden komen bijvoorbeeld ook sterker binnen bij introverten. Een introvert is dus sneller overprikkeld dan een extravert. Introverten hebben daardoor de neiging intense stimuli te vermijden, terwijl extraverten die juist zullen opzoeken.

Jouw persoonlijke voorkeur

Is het je opgevallen dat ik hierboven twee keer zei “… geef je er de voorkeur aan…?”. Die voorkeur is essentieel omdat het iets zegt over wat ik gemakshalve je ‘fabrieksinstelling’ noem. En die kun je altijd aanpassen als de situatie erom vraagt en je kunt ook weer ‘resetten’ en je voorkeursgedrag weer laten zien.

Kortom, je hebt altijd de mogelijkheid om je gedrag aan te passen als dat helpt of nodig is. Als je je daar tenminste bewust van bent en weet wanneer het wenselijk is iets anders te laten zien dan wat van nature je voorkeur heeft.

Voorbeeld. Jouw manager vraagt zich af wat je bijdrage eigenlijk is, zij vindt je onzichtbaar en op je resultaten heeft ze al helemaal geen zicht. Jij snapt er niets van. Je focus ligt altijd op je werk, je hebt geen tijd voor alle kletspraatjes van je collega’s en de projecten waar je verantwoordelijk voor bent lopen allemaal op schema en binnen budget. Je voelt je gekwetst en onbegrepen door je manager. Je natuurlijke reactie is dat je nog harder gaat werken, misschien wel vaker apart gaat zitten of thuis gaat werken zodat je je beter kunt concentreren. Dit gaat je echter niet helpen want zo word je nog onzichtbaarder! Wat helpt wel? Ga in gesprek met je manager. Vraag wat zij nodig heeft om beter te weten wat je allemaal doet. Vertel de stand van zaken en wat jouw aandeel is geweest. Dat is geen borstklopperij, dat is de ander informeren. Kortom, trek je niet terug maar communiceer juist meer over wat je de komende tijd gaat doen en waar je mee bezig bent geweest. Maar wel op je eigen manier, dus goed voorbereid en gestructureerd.

   

Bewegen vanuit je voorkeurspositie
De mate waarin iemand een voorkeur heeft voor introvert of extravert gedrag verschilt per persoon. Zie het als een schaalverdeling met aan het ene eind een heel sterke introverte voorkeur en aan het andere eind een heel sterke extraverte voorkeur. Je voorkeur ligt ergens op die schaal en je kunt je bewegen naar links en rechts op die schaal. Je zult altijd terugkeren naar je voorkeurspositie omdat je je daar het meest comfortabel bij voelt, en omdat je het waarschijnlijk ook nodig hebt om daar te zijn.

Wiens leven leid jij?
Als je te lang ander gedrag laat zien dan wat je voorkeur heeft, dus bijvoorbeeld jarenlang extravert gedrag terwijl je voorkeur meer introvert is, dan kun je jezelf kwijtraken. Je voelt je uitgeput, leeg, opgejaagd, geen idee meer wat je belangrijk vindt en wiens leven je eigenlijk aan het leiden bent.
En dat gebeurt vaker dan je denkt omdat in de westerse wereld extraversie meer gewaardeerd wordt dan introversie. In de westerse maatschappij moet je assertief zijn, voor jezelf opkomen, je profileren, real time op je werk, en ook op social media. Daar kun je zien hoe leuk, spannend en afwisselend het leven van anderen is. Het maakt niet uit wat je doet als het maar groots en meeslepend is en vooral zichtbaar!

Er zijn al heel wat onderzoeken gedaan naar het effect hiervan op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van iedereen die dagelijks geconfronteerd wordt met een continue stroom hoogtepunten (en uitsluitend de hoogtepunten) waaruit het leven van anderen lijkt te bestaan. 

Je kunt het effect zelf wel bedenken, toch? Mensen en vooral jongeren vergelijken hun leven met wat ze zien op social media en ja dan is hun leven toch echt een stuk saaier en met meer tegenslag. Wat zegt dat dan over jou? Loser!

Hoe laad jij je batterij op?
Introversie is dus een persoonlijkheidsvorm net als extraversie. Nog een paar verschillen:

Als je een voorkeur voor introversie hebt, gééf je energie in het contact met anderen. Daarna heb je behoefte om weer nieuwe energie op te doen, je batterij op te laden. Dat doe je door even geen contact te hebben met anderen, op jezelf te zijn.

Als je een voorkeur hebt voor extraversie, kríjg je juist energie van het contact met anderen. Daarvan laadt jouw batterij op.

De meeste introverten kunnen prima een weekend in hun eentje thuis doorbrengen en zich geen moment vervelen of het gemis aan gezelschap voelen.

De meeste extraverten zullen toch op enig moment de behoefte voelen om naar buiten te gaan en anderen te ontmoeten. Sterker nog, hun agenda voorziet als vanzelf in die behoefte.

Voordat er misverstanden ontstaan: introverten vinden contact met anderen fijn en zoeken het ook op. Maar graag op hun moment en als het klaar is, is het klaar. We zijn geen kluizenaars!

Extraverten hebben ook hun rustmomenten nodig: altijd aan staan en geprikkeld worden houdt niemand vol.

 

Annerose heeft mij door haar uitstekende kennis van introversie bijzonder goed geholpen. Zij heeft mij inzicht gegeven in mijn persoonlijkheid waardoor ik mijzelf beter kan accepteren zoals ik ben.

Heel veel dank, Annerose. Ik hoop dat je nog veel cliënten op weg kan helpen!

Joyce

Gevoeligheid voor prikkels

In haar boek Ik moet nog even kijken of ik kande stille revolutie van de introverte mens (2017) beschrijft Liesbeth Smit glashelder de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het verschil in hersenactiviteit in het introverte en het extraverte brein. Ik heb haar toestemming om de volgende tekst uit haar boek te citeren: “Er bestaat een aangetoond neurologisch verschil tussen het brein van introverten en extraverten. In het introverte brein stroomt het bloed bij prikkeling naar het gebied in de hersenen die over het ‘denkende’ en probleemoplossende deel gaan. Bij extraverten worden in dat geval juist vaker de zintuigelijke gebieden aangeraakt, zoals zicht en gehoor. […] Een belangrijke neurotransmitter voor introverten is dopamine, verantwoordelijk voor dat deel van het centrale zenuwstelsel dat aanzet tot actie en in verband wordt gebracht met beweging, aandacht, staat van alertheid, leren én het beloningssysteem. De hersenen geven dopamine af wanneer we nieuwe dingen ervaren. Extraverten blijken minder gevoelig te zijn voor dopamine dan introverten. Daarom hebben ze er grotere hoeveelheden van nodig. Hoe vaker de extravert actief is, onder de mensen is en dus wordt ‘beloond’, hoe meer dopamine er vrijkomt en hoe lekkerder hij of zij zich dus zal voelen. Introverten zijn echter gevoelig voor dopamine. Zij hebben eerder baat bij kleine hoeveelheden en gaan daardoor nieuwe ervaringen gedoseerd aan. Een te grote hoeveelheid dopamine leidt al snel tot overprikkeling, maar een tekort doet introverten evenmin goed omdat ze daar terneergeslagen of somber van kunnen worden. Om de hoeveelheid dopamine in de hersenen te compenseren maken introverten daarom meer van de neurotransmitter acetylcholine aan, die wordt geactiveerd als ze het rustig(er) aan doen. Acetylcholine houdt introverten kalm en alert en stelt ze in staat aandachtig te zijn, te leren en hun langtermijngeheugen optimaal te gebruiken. Van acetylcholine krijgen introverten een lekker gevoel. En dat wordt geactiveerd als ze bijvoorbeeld rustig op de bank zitten, of een boek lezen.”

Hoe interessant is dat! Het is gewoon biologisch bepaald. En wat heeft het voor zin om tegen je natuur in te gaan, daar word je toch alleen maar ongelukkig van. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Maar een beetje meebewegen is prachtig, om je ‘ik’ heen, je kern, zoals de ringen in het Topaas-logo bewegen om de kern van alles waar topaas voor staat.