INSIGHTS DISCOVERY® TEAMSESSIE

 

INSIGHTS DISCOVERY® TEAMSESSIE

Insights Discovery® is een instrument dat laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht en impact kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. Communicatie, samenwerken en doelen bereiken hangt nauw samen met de vaardigheid van gesprekspartners om op elkaar af te stemmen en te verbinden. Om verschillen niet te zien als tegenstellingen maar als aanvulling op elkaar. 

Diverse teams presteren beter, weten we uit onderzoek, maar alleen als ze diversiteit zien als hun kracht en er gebruik van maken

Insights Discovery® gaat het verschil maken

Elkaar werkelijk zien

Weet je of vermoed je dat je een introverte persoonlijkheid hebt en werk je in een team als teamlid, als manager of als HR professional? Dan kan ik me voorstellen dat je behoefte hebt aan aandacht voor de verschillen tussen introversie en extraversie, dat jouw bijdrage wezenlijk anders is. Jij ervaart de wereld anders, reageert er anders op en hebt andere behoeftes in de omgang met je collega’s dan extraverten dat hebben.
Hetzelfde geldt als je je juist meer herkent in de extraverte persoonlijkheid. De wat stillere, bescheiden en voor jou wat onzichtbare collega’s, zij staan soms ver van je af. Je krijgt moeilijk hoogte van wat ze willen, wat ze denken, laat staan wat ze voelen….. Als jij en je team elkaar werkelijk gaan zien, met begrip en zonder oordeel, als alles er mag zijn en als waardevol wordt gezien, ja dan, dan gaat jouw team vliegen.

Wat is Insights Discovery®?

Insights Discovery® is een betrouwbaar en gevalideerd instrument om tot meer zelfinzicht te komen en onderlinge verschillen te begrijpen en te waarderen. Dit is de basis voor effectieve communicatie, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Insights Discovery® is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psycholoog en filosoof Carl Gustav Jung (1875 – 1961) die bekend is geworden door zijn typering van de menselijke persoonlijkheid. In zijn boek Psychologische typen uit 1921 zet hij contrasterende functies tegenover elkaar: denken en voelen, waarneming en intuïtie. Van elke contrasterende functie is er een dominant. Een andere belangrijke factor is of de psyche naar binnen (introvert) of naar buiten (extravert) is gericht.

Ieder mens is uniek

Insights Discovery® is zowel eenvoudig als diepgaand. De eenvoud zit in de korte en toegankelijke vragenlijst en het gebruik van vier kleuren die gemakkelijk te begrijpen en te onthouden zijn. Dit biedt een gemeenschappelijke taal in de dagelijkse praktijk.

De diepgang wordt zichtbaar in de combinatie van de vier kleuren (lees: energieën) en de psychologische voorkeuren zoals Jung die heeft beschreven. Insights Discovery® plaatst mensen niet in hokjes maar geeft juist ruimte aan iemands achtergrond, ervaringen, karakter en opvoeding omdat dat alles samen een mens uniek maakt.

Hoe werkt een teamsessie?

Een teamsessie is afgestemd op jouw doelen, wensen en resultaten. Daarom zal er een intake plaatsvinden waarin we doorspreken welk programma het beste aansluit op jou en jouw team.

Deelnemers vullen een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Het resultaat hiervan is een persoonlijk Insights Discovery®profiel.

Ieder profiel bevat minimaal de volgende onderwerpen: persoonlijke stijl en aanpak, sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, blinde vlekken, tegengestelde type en ontwikkeltips.

Dit basisprofiel kan worden uitgebreid met aanvullende hoofdstukken.

Tijdens de teamsessie krijgen de deelnemers hun profiel uitgereikt. De trainer licht de Insights Discovery® methode toe en bespreekt met het team welke energieën en gedragsvoorkeuren aanwezig zijn en wat dat betekent voor het team. Dit basisgedeelte van de teamsessie beslaat ongeveer een dagdeel. 

Het tweede dagdeel is maatwerk en afhankelijk van waar jij en het team behoefte aan hebben.   

Waar is winst te behalen, waar zit ruimte voor groei en verbetering?

Wil je informatie of bespreken hoe Insights Discovery® het verschil kan maken in jouw team en organisatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

De 4 kleuren op een goede dag

De 4 kleuren op een slechte dag

De 4 kleuren op een slechte dag